3rd Days of Antidiscrimination, Poznań (Poland)

2019 has been somewhat quiet in terms of active conference participation — the three talks I’m poppoing into my CV were delivered by my wonderful collaborator, Joanna Chojnicka, in Gothenburg and Leipzig. It was one of the busiest years at home, yet this by no means entails being stuck in the acadmeic idle mode. I’ve devoted my time to working on an edited collection which should be out in 2020 (stay tuned!) and on other projects I’m currently involved in. Including the most crucial one for me — my PhD.

This has left some space for being academically active locally, though. I’ve been invited to give a keynote talk — The gender “monster” resides in language: sexuality and language in education [“Potwór gender tkwi w języku: język i seksualnośc w edukacji] during the 3rd Days of Antidiscrimination which took place in Poznań between 1st and 6th April. Abstract of this talk below (Polish only).

3rd Days of Antidiscrimination, Poznań

Podczas tego wykładu zastanowimy się, jaka jest relacja pomiędzy używanym przez nas językiem a kreowaniem (płynnej) rzeczywistości, w której żyjemy. Zobaczymy jak upolitycznienie pojęć naukowych przynosi nie tylko profity określonym środowiskom politycznym, ale – przede wszystkim – jak wpływa na dalszą marginalizację i ostracyzm danych społeczności. Przyjrzymy się właściwościom języka, który bardzo często mylnie postrzegany jest jako abstrakcyjny, samodzielny byt, który rządzi się sztywnymi prawami uniemożliwiającymi wkluczanie marginalizowanych grup społecznych. Pomimo, iż wykład ten nie będzie z natury naukowy, pod lupę weźmiemy konkretne właściwości języka, które pomogą nam w bardziej świadomy i empatyczny sposób używać go w codziennych interakcjach. Co więcej, perspektywę zawęzimy do kontekstu edukacji (nie tylko językowej), który jest polem kontestacji i zderzania się ideologii, zarówno tych najmniej widocznych, bo hegemonicznych, jak i tych, które są naznaczone poprzez ich niemainstreamowy charakter. Bazując na najnowszych badaniach socjojęzykoznawczych, przeanalizujemy rolę nauczyciela/ki i podręcznika w kształceniu bardziej sprawczych, empatycznych i refleksyjnych pokoleń uczniów i uczennic.

3rd Days of Antidiscrimination, Poznań (Poland)

Related posts